Trang chủ > Dịch vụ hỗ trợ & > Hỗ trợ kỹ thuật

FDSP cung cấp một loạt các máy móc và các dịch vụ kỹ thuật trong vật nuôi, năng lượng sinh học, khối lượng, silo lí và phân bón. Đối với mỗi doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi xem xét các khách hàng hỗ trợ, sự hài lòng và phản hồi một yếu tố cần thiết của những nỗ lực tiếp thị tổng thể của chúng tôi. Xin vui lòng làm theo các liên kết thích hợp dưới đây để có được hỗ trợ, thông tin liên lạc, tải và thông tin khác bạn có thể cần.

Nguồn cấp dữ liệu máy móc

Sinh học-khối lượng máy móc thiết bị

Thiết bị nhà kho silo

Máy móc thiết bị phân bón