Khớp nối

Khớp nối đặc điểm: 1) khớp nối là phần phụ tùng nối hai trục chân vịt khác nhau thiết bị (lái xe trục và hướng trục) để làm cho họ xoay cùng một lúc và truyền tải mô-men xoắn. 2) chức năng: Đệm, giảm rung, và cải thiện các thuộc tính năng động của trục.

Chi tiết sản phẩm

Khớp nốiđặc điểm:

1) Khớp nốilà một phần phụ tùng nối hai trục chân vịt khác nhau thiết bị (lái xe trục và hướng trục) để làm cho họ xoay cùng một lúc và truyền tải mô-men xoắn.

2) chức năng: Đệm, giảm rung, và cải thiện các thuộc tính năng động của trục.


Yêu cầu thông tin