Quạt ly tâm 4-72Ⅱseries

Giới thiệu sản phẩm: các fan hâm mộ máy ly tâm 4-72Ⅱseries là loại mới fan hâm mộ cao hiệu quả tối ưu hóa và sửa đổi từ 4-72centrifuge fan hâm mộ. Các ứng dụng về cơ bản là giống như series 4-72. Tính năng này khi các fan hâm mộ trong nước áp suất cao (sức cản không khí net là cao), số lượng máy...

Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

Quạt ly tâm 4-72Ⅱseries là loại mới fan hâm mộ cao hiệu quả tối ưu hóa và sửa đổi từ 4-72centrifuge fan hâm mộ. Các ứng dụng về cơ bản là giống như series 4-72. Tính năng này khi các fan hâm mộ trong nước áp lực cao (sức cản không khí net là cao), khối lượng của máy có thể cải thiện khoảng 20% so với hàng loạt 4-72. Cùng lúc đó, các subseries được thêm vào, từ đó người dùng có thể lựa chọn linh hoạt.


Yêu cầu thông tin